تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ رئال مادرید ۳۴ ۲۴ ۸ ۴ ۹۰ ۳۰ ۶۰ ۸۰
۲ بارسلونا ۳۴ ۲۲ ۹ ۳ ۶۷ ۳۳ ۳۴ ۷۵
۳ اتلتیکو مادرید ۳۴ ۱۸ ۱۰ ۶ ۶۵ ۳۱ ۳۴ ۶۴
۴ والنسیا ۳۴ ۱۵ ۱۰ ۹ ۴۵ ۴۱ ۴ ۵۵
۵ رئال سوسیداد ۳۴ ۱۲ ۱۲ ۱۰ ۴۲ ۴۴ ۴۸