امیر مهدی
۰۷ آذر
admin10

امیر مهدی شریعت زاده. من امیر مهدی شریعت زاده سابقه بازی کردن در تیم های درفک البرز و پرسپولیس گوهردشت و شهدای رزکان دارم. در پست های هافبک راست ومهاجم راست بازی می کنم. ۱۲ سال سن دارم.