پریمیر لیگ

۱۳ شهریور ۱۴۰۶ - ۰۳:۰۰

منچستر سیتی آرسنال
4-4-2 سیستم بازی 5-4-1