دروازه بان ها

مارک آندره تراشتگن
۰۱ مارک آندره تراشتگن دروازه بان
ایناکی پنیا
۲۵ ایناکی پنیا دروازه بان

مدافعان

اریک گارسیا
۱۱ اریک گارسیا مدافع
فران تورس
۱۱ فران تورس مدافع
سرجی روبرتو
۱۳ سرجی روبرتو مدافع

هافبک ها

ژول کونده
۰۵ ژول کونده هافبک
سرخیو بوسکتس
۱۴ سرخیو بوسکتس هافبک
پدری
۱۴ پدری هافبک

مهاجمان