تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ منچستر یونایتد ۳۴ ۲۶ ۵ ۳ ۷۲ ۴۴ ۲۸ ۸۳
۲ منچستر سیتی ۳۴ ۲۴ ۷ ۳ ۷۷ ۳۴ ۴۳ ۷۹
۳ لیورپول ۳۴ ۲۲ ۸ ۴ ۷۱ ۳۶ ۳۵ ۷۴
۴ چلسی ۳۴ ۲۰ ۱۰ ۴ ۷۰ ۳۶ ۳۵ ۷۰
۵ آرسنال ۳۴ ۱۲ ۱۰ ۱۲ ۵۰ ۴۲ ۸ ۴۸